جهره ها/ بازیگران فیلم «بارکد»، امشب با لباس های فیلمشان در کاخ جشنواره


جهره ها/ بازیگران فیلم «بارکد»، امشب با لباس های فیلمشان در کاخ جشنوارهآخرین خبر/ محسن کیایی با انتشار عکسی از نمای فیلم بارکد نوشت:
اﻣﺸﺐ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮاﻥ ﺑﺎﺭﻛﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ ﻓﺮﺵ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻣﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻗﺮاﺭ ﻣﺎ ﺩﻩ ﻭﻧﻴﻢ ﺷﺐ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻣﻠﺖ


منبع: آخرین خبر


ویدیو مرتبط :
‫نقد جشنواره ای فیلم بارکد توسط مسعود فراستی در برنامه هفت‬‎