عکس نوشته های دانستنی و خواندنی


سری دوم عکس نوشته هایی که خواندن و دانستن آن خالی از لطف نیست.

آیا می دانید که… دهان روزانه 1 لیتر بزاق ترشح می کند؟آیا می دانید که… مینای دندان سخت ترین عضو بدن است؟آیا می دانید که… فقط 11% مردم جهان چپ دست هستند؟آیا می دانید که… کوچکترین استخوان های بدن در گوش قرار دارد؟

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

آیا می دانید که… تمام پلک زدن های یک روز معادل 30 دقیقه بستن کامل چشمهاست؟آیا می دانید که… مغز انسان به طور میانگین حاوی 78% آب می باشد؟آیا می دانید که… حساس ترین انگشت دست انگشت سبابه است؟آیا می دانید که… یک بوسه یک دقیقه ای 26 کالری می سوزاند؟

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

آیا می دانید که… میانگین خواب یک فرد با عمر طبیعی چیزی حدود 25 سال می باشد؟آیا می دانید که… شایع ترین بیماری های ذهنی استرس و دلواپسی می باشد؟آیا می دانید که… بدن یک فرد 70 کیلویی حاوی 0.2 میلی گرم طلا است؟آیا می دانید که… زمانی که خواب هستید کالری بیشتری نسبت به زمان تماشای تلویزیون می سوزانید؟

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

آیا می دانید که… موقع تایپ با صفحه کلید 56% از تایپ مطالب را با دست چپ انجام می دهید؟آیا می دانید که… آلرژی به شیر گاو بیشترین امار را نسبت به دیگر خوراکی ها در بین افراد دارد؟آیا می دانید که… سکسکه بیش از 5 دقیقه به طول نمی انجامد؟آیا می دانید که… ریش رنگ روشن رشد سریع تری نسبت به ریش مشکی دارد؟

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

آیا می دانید که… زمانیکه صورت کسی را تشخیص می دهید نیمکره راست مغزتان به شما کمک کرده است؟

آیا می دانید که… افرادی که شب ها کار می کنند استعداد چاقیشان بیشتر خواهد بود؟آیا می دانید که… بدن انسا از 96000 کیلومتر رگ های خونی تشکیل شده است؟آیا می دانید که… هر 4 هفته یکبار پوست قبلیتان با پوست جدید جایگزین می شود؟آیا می دانید که… استفاده هدفون به مدت 1 ساعت باکتریهای گوش را تا 700 بار بیشتر میکند؟

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی

عکس نوشته های دانستنی و خواندنی


ویدیو مرتبط :
•••عکس نوشته های جالب و خواندنی •••