حکمت/ ادب معاشرت با دشمنان


حکمت/ ادب معاشرت با دشمنانشهر حدیث/ امام صادق علیه السلام :
وقتى که لقمان پسرش را موعظه مى ‏کرد ، به او گفت:
« . . . اى پسرم! چیزهایى که مى‏خواهى با آنها بر دشمنت چیره شوى، اینها باشند: پرهیز از محرّمات، برترى در دینت ، حفظ جوان‏مردى‏ات ، تکریم نفس خود تا به نافرمانى‏هاى خداى رحمان و اخلاق بد و کردار زشت، آلوده نگردد.
رازت را پنهان کن و باطنت را نیکو گردان؛ چرا که هر گاه چنین کردى ، در پناه خداوند خواهى بود تا از دستیازىِ دشمن بر نقطه ضعف تو و یا پى بردن او به لغزشت ، در امان بمانى . خود را از حیله دشمن، در امان نبین تا مبادا در برخى از حالات ، فریبش را بخورى . هر گاه توانست، به تو حمله مى‏کند و هیچ لغزشى را از تو نمى‏بخشد.
باید یکى از سلاح‏هایى که تو در برابر دشمنت به کار مى‏گیرى، اعلان رضایت از او باشد. در جلب منفعت، بسیار را اندک، و در زیان دیدن ، کوچک را بزرگ بشمار» .

منبع:
فی المصدر : «ما» ، وما أثبتناه من بحار الأنوار .فی المصدر «منکم» وما أثبتناه من بحار الأنوار .قصص الأنبیاء : ص 193 ح 243 ، بحار الأنوار : ج 13 ص 418 ح 12 .

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید

منبع: شهر حدیث


ویدیو مرتبط :
دشمنان خونی اسلام، دشمنان امروز ایران ...روشنگری فتنه-قسمت56