برخورد قانونی و امنیتی با ورود غیرقانونی زائران به کشور عراق


ایلام/ خبرگزاری صدا و سیما/ - سفیر کشورمان در عراق امروز در مهران گفت: : هرگونه ورود بدون ویزا و گذرنامه زائران اربعین حسینی به خاک عراق تبعات قانونی و امنیتی دارد. - حسن دانایی فر با اشاره به این.که سال گذشته در تردد زائران سختگیری زیادی نشد و زائران بدون ویزا به کشور عراق سفر کردند گفت: امسال زائران حتما باید با دریافت ویزا و همراه داشتن گذرنامه وارد کشور عراق شوند ...

مهمترین خبرهای مذهبی


ویدیو مرتبط :
ورود غیر قانونی روغن پومیس به کشور