روانشناسی


2 دقیقه پیش

وسواس خود را درمان کنید!

چرا وسواس باید درمان شود؟ هر بار که با کسی دست می‌دهد فورا دست‌هایش را می‌شوید یا از دست دادن با دیگران امتناع می‌کند .حتی تقریبا هر بار، پس از خروج از خانه یا ماشین‌اش ...
2 دقیقه پیش

بر رنجش و کینه غلبه کنید!

رنجش ها بخش اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی هستند که خارج از خواسته ما بر ما تحمیل می شوند. اما این به معنای آن نیست که ما محکوم به حمل کردن آنها با خود در همه عمرمان هستیم. ...افسانه هایی درباره استرس!


شش باور غیر علمی در مورد استرس

افسانه اول : استرس برای همه یکسان است.


این تصوری کاملاً اشتباه است. استرسبرای هر یک از ما متفاوت است. آنچه که برای یک فرد تولید استرس می کند، ممکن است برای دیگری استرسزا نباشد. هریک از ما به اشکال متفاوتی به استرس واکنش نشان می دهیم.

افسانه دوم: استرس همیشه برای ما مضر است.


 بر طبق این نظر، فقدان استرسباعث سلامتی و شادی ما می شود. اما این تصوری اشتباه است. استرس یکی از حالات انسانی است که تنش ناشی از آن به سیم ویولن شباهت دارد، پایین بودن بیش از حد آن ملال آور و کسل کننده است و صدای بسیار بلند آن نیز گوشخراش است و به پاره شدن سیم ها می انجامد. استرس می تواند بوسه مرگ یا چاشنی زندگی باشد. در واقع نحوه‌ی کنترل آن مهم است. استرس کنترل شده ما را مؤثر و شاد می سازد، در حالی که کنترل نشدن آن، موجب آسیب و یا حتی فوت ما می شود.


افسانه سوم : استرس همه جا هست،بنا براین کاری از شما ساخته نیست.


چنین چیزی نیست، شما می توانید زندگی خود را به گونه ای برنامه ریزی کنید که استرس بر شما غلبه نکند. برنامه ریزی مؤثر شامل اولویت بندی کارها و شروع آن با مسائل ساده تر و حل آنها است و حل مسائل پیچیده تر در مراحل بعدی قرار می گیرد. زمانی که استرس به درستی کنترل نمی شود، اولویت گذاری دشوار می شود. در این صورت تمام مشکلات یکسان به نظر می رسد و تصور می شود که استرسهمه جا هست.

افسانه چهارم : متداولترین شیوه های کاهش استرس، بهترینِ آنها هستند.


مجدداً باید گفت چنین نیست. هیچ شیوه مؤثر عمومی برای کاهش استرس وجود ندارد. همه ما با یکدیگر تفاوت داریم. زندگی هر یک از ما متفاوت است و شرایط ما با یکدیگر فرق دارد. بنابراین واکنش های ما نیز متفاوت است. برنامه ای برای کاهش استرس مؤثر است که فراگیر و منطبق با شرایط فرد باشد.


 
افسانه پنجم : فقدان نشانه یعنی فقدان استرس.


فقدان نشانه به معنای فقدان استرسنیست.در حقیقت پنهان کردن نشانه ها با درمان دارویی، می تواند شما را از علائمی که برای آگاهی از فشارهای وارد بر سازمان جسمی و روانی خود بدان نیاز دارید، غافل سازد.

افسانه ششم: فقط باید به نشانه های اساسی استرس توجه کرد.


این افسانه بر این ادعاست که نشانه های کوچک مانند سردردها، یا اسید معده را می توان نادیده گرفت. در حالی که نشانه های کوچک یا علائم خفیف استرس، هشدارهای اولیه‌ای هستند که نشان می دهند زندگی شما تحت کنترل خودتان نیست و لازم است اقدام مناسب تری برای کنترل استرس خود انجام دهید.

 جام جم

اخبارمرتبط :

چگونه استرس خود را كاهش دهیم

اثرات استرس بر مردان

استرس چیست و راه های مقابله با آن را بدانید


ویدیو مرتبط :
استرس خوب و استرس بد - دکتر شهرام رحیمی