هیچ مدرکی به جز شناسنامه برای اخذ رأی قابل قبول نیست


همچنین در این اطلاعیه آمده است: از کلیه رأی دهندگان گرامی درخواست می شود جهت تسهیل در امر رأی گیری کارت یا شماره ملی خود را همراه داشته باشند.

ایرنا


ویدیو مرتبط :
مبارزه با مبانی نظامها هیچ جا قابل قبول نیست