طنز/ واقعاً جواب ابلهان خاموشی است!


خراسان/ در ایام نوجوانی که دانش‌آموز بودم، با یکی از همشاگردی‌ها بر سر موضوعی مناقشه داشتیم، سرانجام دوستم سکوت کرد. گفتم: «دیدی جواب نداری!» گفت: «جواب دارم ولی جواب ابلهان خاموشی است.» مغالطه‌کنان گفتم: «پس معلوم می‌شود تو از ابلهانی، برای این‌که به جای جواب سکوت کرده‌ای!» یعنی ابلهان چون جوابی نداشته باشند خاموش می‌شوند. این مغالطه گرفت و دوستم دست‌پاچه شد و دید که ظاهراً حق با من است و چه بسا خیال کرد که معنای اصلی جمله یا مثل معروف همان است که من می‌گویم!
برگرفته از کتاب «کژتابی‌های ذهن و زبان» اثر بهاءالدین خرمشاهی

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar


ویدیو مرتبط :
جواب ابلهان خاموشیست!!