نتیجه ملکه به مهد کودک می رود +عکس


عصر ایران: پرنس جورج از ژانویه سال  2016 به مهد کودک خواهد رفت. بر اساس بیانیه کاخ باکینگهام پرنس جورج به مهد کودکی در منطقه کنزیکتون لندن با هزینه سالانه 15 هزار استرلینگ (پوند) خواهد رفت.

 امسال تصویر بوسه جورج بر صورت خواهر کوچکترش "شارلوت" یکی از تصاویر منتخب سال 2015 شده است.

نتیجه ملکه به مهد کودک می رود + عکس

نتیجه ملکه به مهد کودک می رود + عکس

نتیجه ملکه به مهد کودک می رود + عکس

مهد کودک پرنس جورج

نتیجه ملکه به مهد کودک می رود + عکس

نتیجه ملکه به مهد کودک می رود + عکس


ویدیو مرتبط :
مهدکودک..شیروانی..گوگوش اینده..ترانه مهد کودک..دختر مهد کودک