آمایش سرزمینی پیش نیاز بازنگری تقسیمات کشوری/ بازنگری در تقسیمات کشوری بر اساس ضرورت های کشور انجام شود


سید محمدحسین میرمحمدی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص تهیه لایحه تقسیمات کشوری توسط دولت و ارائه آن به مجلس در آینده، اظهار داشت: باید قبل از بازنگری در تقسیمات کشوری ابتدا آمایش سرزمینی داشته باشیم. - نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر آمایش سرزمینی نداشته باشیم در تقسیمات کشوری خواسته های استانداران، نمایندگان مجلس، مردم و دولت دچار تضاد می شود و هر کدام به سمت خواسته های خود می روند ...

دریافت خبر:

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۱

class = "khf_td_fixed">منبع خبر:طبقه بندی خبر:

مهمترین خبرهای سیاسی


ویدیو مرتبط :
اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری | 04-12-88