ایجاد 30 شرکت دانش بنیان توسط هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان


سیدمحمود مدرس هاشمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به انتخاب پژوهشگران برتر در مراسم هفته پژوهش امسال اصفهان اظهارکرد: در کیفیت انتخاب پژوهشگران برگزیده و نحوه برگزاری مراسم هفته پژوهش بسیار بهتر می توان عمل کرد. - وی در ادامه افزود: چه بسا اگر این مراسم کمی تخصصی تر بود و بحث های پژوهشی بیشتری در آن مطرح می شد بسیار مثمر ثمرتر شده بود، مراسم هفته پژوهش باید در حوزه های مختلف علمی به صورت جداگانه برگزار می شد تا از این گونه جلسات بهره بیشتری گرفته شود اما این در حالی است که امسال ...

مهمترین خبرهای علمی و پزشکی


ویدیو مرتبط :
معرفی شرکت صنعتی و دانش بنیان تلاشگران سپهر