سرمایه گذاری مشترک وزارت دفاع و بهداشت


وزرای دفاع و بهداشت توافقنامه ای در زمینه سرمایه گذاری مشترک برای احداث، تجهیز و بهره برداری مراکز تشخیصی و درمانی سرطان امضا کردند. در راستای افزایش سهم سلامت و برخورداری آحاد جامعه از خدمات فوق و به منظور ایجاد پوشش فراگیر و قابل دسترس در تمامی نقاط کشور و همچنین طراحی ضرورت بهره گیری از ظرفیت های فنی، تخصصی و مالی صاحبان سرمایه، توافقنامه ای میان سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور سرمایه گذاری مشترک برای احداث ...

مهمترین خبرهای اجتماعی


ویدیو مرتبط :
دکتر علی اکبرسیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در خندوانه