عزاداری امام حسین(ع) در میان زرتشتیان یزد


آفتاب/ ماه محرم که می رسد، همه ایران عزادار می شود. زرتشتیان استان یزد، مرکز استقرار زرتشتى هاى ایران نیز در این روزها مانند دیگر هموطنانشان عزادارند. شیوه عزادارى زرتشتیان با شیعیان کمی متفاوت است. آن ها در آیین خود، پوشیدن لباس سفید را مقدس می دانند. زنان و مردان سپیدپوش زرتشتى، با حضور در آتشکده گرد هم می آیند و براى امام حسین(ع) و یارانشان به سوگوارى می پردازند. آن ها امام حسین(ع) را داماد ایرانى ها می دانند، چون به روایتی شاهدخت شهربانو به همسرى فرزند حضرت امام على(ع) درآمد. آن ها به داشتن داماد شجاعى چون امام حسین(ع) افتخار می کنند.

در مراسم زرتشتیان، غذاهاى زیادى طبخ می شود و آنها مانند هموطنان مسلمان شان نذرى می دهند. زرتشتیان با دعا خواندن و طلب ادامه راه آزادگان دنیا، مراسم خود را ادامه می دهند. هرسال زرتشتیان زیادى از شهر هاى بافق، میبد، تفت، مهریز و مهاباد به شهر یزد می آیند تا در مراسم عزادارى امام حسین(ع) شرکت کنند.منبع: سایت تبیان


ویدیو مرتبط :
دخمه زرتشتیان یزد