وضعیت برخورد پلیس راهور با کشف حجاب در خودروها


سردار سید تیمور حسینی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ  در خصوص وضعیت و نوع برخورد ماموران راهنمایی و رانندگی با تخلف کشف حجاب در خودرو در معابر پایتخت اظهار داشت:این طرح کماکان ادامه خواهد داشت.

سردار حسینی در رابطه با اینکه نوع جریمه و برخورد با این تخلف در طرح جدید امنیت اخلاقی و اجتماعی که از هفته گذشته با 7 هزار مامور نامحسوس آغاز بکار کرد تغییری داشته است یا خیر؟، اظهار کرد: البته این موضوع از گذشته تا کنون اجرا می شده و هم اکنون نیز روال قبل را طی می کند و طبق قانون با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
فرمانده پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: هیچ تغییری در خصوص اعمال قانون در تخلف مذکور ایجاد نشده و از گذشته برخورد با بدپوششی و کشف حجاب توسط سرنشینان خودروها در دستور کار پلیس بوده و پلیس در مواجهه با چنین مواردی اقدام به توقیف خودرو متخلفان می‌کند.


سردار حسینی در پایان اظهار داشت: ماموران پلیس راهور پس از توقیف خودرو این متخلفان با ارجاع به پلیس امنیت و سپس دستگاه قضایی اقدام به توقیف خودرو می‌کنند.


ویدیو مرتبط :
کل کل با پلیس راهور