به این ده علت دوستی ها پایدار نیست!


قدس آنلاین/ 1. بدخلقی
به گزارش قدس انلاین، امیرالمومنین علی (ع) فرموده اند: هر که بد اخلاق شود، دوست و رفیق او نیز نایاب گردد.
2. عیب ‌جویی
امام صادق (ع) به ابوبصیر می فرمایند: ای ابو محمد از عیب مردم جستجو مکن که بدون دوست می‌مانی.
3. جدال
حضرت علی (ع) بیان داشته اند: کسی که با برادران خود به بحث و مناقشه بپردازد، دوستانش کم می‌شود.

4. ستیزه جویی
حضرت علی (ع) در این باره بیان داشته اند: در ستیزه‌گری، دوستی وجود ندارد.
5. تنگ نظری
امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند: شخص تنگ چشم و [تنگ‌نظر]، دوستی ندارد.
6. تکبر
جانشین بر حق پیامبر (ص) علی (ع) اشاره داشته اند: برای فرد متکبّر، دوستی وجود ندارد.

7. کینه توزی
امام علی (ع) همچنین فرموده اند: هیچ کینه توزی را دوستی نیست.
8. حسدورزی
امام علی (ع) نیز می فرمایند: حسود را دوستی نخواهد بود.
9. تحقیر دیگران
امام صادق (ع) در این باره بیان داشته اند: کسی که مردم را دست می‌اندازد و [تحقیر می‌کند]، نباید انتظارصداقت در دوستی داشته باشد.
10. نیرنگ و فریبکاری
در این باره حضرت علی (ع) اشاره داشته اند: با حیله‌گری، هیچ دوستی پایدار نمی‌ماند.

منابع:
1-محمدی ری شهری، المحبة فی الکتاب و السنه: 88-90.
2-قاضی‌عسکر، آداب سفر و زیارت عتبات عالیات: 104-102.


ویدیو مرتبط :
همه دست ها که دست دوستی نیست که