برنامه و جدول کامل لیگ قهرمانان آسیا+جدول


رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا فصل 2016 در حال برگزاری است. جدول رقابت‌های این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

* گروه A

سه شنبه‌ چهارم اسفند

لوکوموتیو ازبکستان 1-1 الاتحاد عربستان

سپاهان ایران 2-0 النصر امارات

سه شنبه یازدهم اسفند

النصر امارات - سپاهان ایران؛ ساعت 20

الاتحاد عربستان - لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت 21

سه شنبه 25 اسفند

سپاهان ایران - لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت 16

الاتحاد عربستان - النصر امارات؛ ساعت 21:05

چهارشنبه 18 فروردین

لوکوموتیو ازبکستان - سپاهان ایران؛ ساعت 15:30

النصر امارات - الاتحاد عربستان؛ ساعت 21:15

چهارشنبه یکم اردیبهشت

النصر امارات - لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت 17:45

الاتحاد عربستان - سپاهان ایران؛ ساعت 22:15

چهارشنبه 15 اردیبهشت

لوکوموتیو ازبکستان - النصر امارات؛ ساعت 19

سپاهان ایران - الاتحاد عربستان؛ ساعت 19

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 سپاهان 1 1 0 0 2 0 2 3 2 الاتحاد 1 0 1 0 1 1 0 1 3 لوکوموتیو 1 0 1 0 1 1 0 1 4 النصر امارات 1 0 0 1 0 2 2- 0

===================================

* گروه B

سه شنبه‌ چهارم اسفند

لخویا قطر 0-1 ذوب آهن ایران

النصر عربستان 3-3 بنیادکار ازبکستان

سه شنبه یازدهم اسفند

بنیادکار ازبکستان - النصر عربستان؛ ساعت 16:30

ذوب آهن ایران - لخویا قطر؛ ساعت 18:45

چهارشنبه 26 اسفند

بنیادکار ازبکستان - ذوب‌آهن ایران؛ ساعت 16

النصر عربستان - لخویا قطر؛ ساعت 20:45

سه‌شنبه 17 فروردین

ذوب‌آهن ایران - بنیادکار ازبکستان؛ ساعت 20

لخویا قطر - النصر عربستان؛ ساعت 20

چهارشنبه یکم اردیبهشت

بنیادکار ازبکستان - لخویا قطر؛ ساعت 18:30

ذوب‌آهن ایران - النصر عربستان؛ ساعت 20:30

چهارشنبه 15 اردیبهشت

النصر عربستان - ذوب‌آهن ایران؛ ساعت 21:45

لخویا قطر - بنیادکار ازبکستان؛ ساعت 21:45

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 ذوب‌آهن 1 1 0 0 1 0 1 3 2 النصر عربستان 1 0 1 0 3 3 0 1 3 بنیادکار 1 0 0 1 3 3 0 1 4 لخویا 1 0 0 1 0 1 1- 0

===================================

* گروه C

چهارشنبه‌ پنجم اسفند

پاختاکور ازبکستان 2-2 الهلال عربستان

تراکتورسازی ایران 2-0 الجزیره امارات

چهارشنبه دوازدهم اسفند

الجزیره امارات - تراکتورسازی ایران؛ ساعت 20

الهلال عربستان - پاختاکور ازبکستان؛ ساعت 21

سه شنبه 25 اسفند

پاختاکور ازبکستان - تراکتورسازی ایران؛ ساعت 15:30

الجزیره عربستان - الهلال عربستان؛ ساعت 20

چهارشنبه 18 فروردین

تراکتورسازی ایران - پاختاکور ازبکستان؛ ساعت 19:15

الهلال عربستان - الجزیره امارات؛ ساعت 22:15

سه‌شنبه 31 فروردین

الجزیره امارات - پاختاکور ازبکستان؛ ساعت 21:20

الهلال عربستان - تراکتورسازی ایران؛ ساعت 22:15

سه‌شنبه 14 اردیبهشت

پاختاکور ازبکستان - الجزیره امارات؛ ساعت 19

تراکتورسازی ایران - الهلال عربستان؛ ساعت 19

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 تراکتورسازی 1 1 0 0 4 0 4 3 2 الهلال 1 0 1 0 2 2 0 1 3 پاختاکور 1 0 1 0 2 2 0 1 4 الجزیره 1 0 0 1 0 4 4- 0

===================================

* گروه D

چهارشنبه‌ پنجم اسفند

العین امارات 1-2 الجیش قطر

الاهلی عربستان 2-1 نسف قارشی ازبکستان

چهارشنبه دوازدهم اسفند

نسف قارشی ازبکستان - العین امارات؛ ساعت 16:30

الجیش قطر - الاهلی عربستان؛ ساعت 19

چهارشنبه 26 اسفند

العین امارات - الاهلی عربستان؛ ساعت 18:40

نسف قارشی ازبکستان - الجیش قطر؛ ساعت 19:15

سه‌شنبه 17 فروردین

الاهلی عربستان - العین امارات؛ ساعت 18:15

الجیش قطر - نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت 21:55

سه‌شنبه 31 فروردین

نسف قارشی ازبکستان - الاهلی عربستان؛ ساعت 19

الجیش قطر - العین امارات؛ ساعت 19

سه‌شنبه 14 اردیبهشت

الاهلی عربستان - نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت 14:30

العین امارات - الجیش قطر؛ ساعت 14:30

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 الاهلی 1 1 0 0 2 1 1 3 2 الجیش 1 1 0 0 2 1 1 3 3 العین 1 0 0 1 1 2 1- 0 4 نسف قارشی 1 0 0 1 1 2 2- 0

ایسنا


ویدیو مرتبط :
برنامه جدول باز - جدول شرح در متن اندرویدی