در محضر بزرگان/ بزرگ‌ترین عامل تباهی انسان چیست؟


در محضر بزرگان/ بزرگ‌ترین عامل تباهی انسان چیست؟خراسان/ مرحوم علامه محمدتقی جعفری درباره تأثیر اخلاق اسلامی در عرفان گفته‌اند: «آن انسانی که هنوز آن‌چه را که به خود نمی‌پسندد، بر دیگران می‌پسندد و هنوز آن‌چه را که به خود می‌پسندد، بر دیگران نمی‌پسندد، از عرفان الهی هیچ بهره‌ای نخواهد برد. آن‌کس که هنوز نمی‌داند توقع نتیجه بدون کار، بزرگ‌ترین عامل تباهی اخلاق انسانی است و هنوز طعم نظم را در کار نچشیده است، از عرفان به جز حالات لذایذ روانی زودگذر، نصیبی نخواهد داشت. تا یک انسان از صفات نیکوی خیرخواهی، خیراندیشی، صبر، شکیبایی و ظرفیت در برابر رویدادهای سخت و هنگام روی آوردن امتیازات برخوردار نباشد، از عرفان واقعی محروم خواهد ماند. چون عرفان اسلامی عبارت است از: تخلّق به اخلاق‌ا... لذا توقع این مقام عالی بدون تخلّق به اخلاق فاضله امکان‌پذیر نمی‌باشد.»


منبع: خراسان


ویدیو مرتبط :
تباهی اعمال نیک انسان در آخرت