دلیل درد فردای دندانپزشکی چیست؟


هفته نامه سلامت - دکتر علی مرسلی، متخصص درمان ریشه دندان: بعد از ترمیم دندان (پر کردن دندان) گاهی پیش می آید که دندان ها حساس می شوند. درد چشمگیر بعد از ترمیم، البته شایع نیست ولی روز اول ممکن است درجه هایی از درد توسط فرد تجربه شود. حساسیت بعد از ترمیم دندان ممکن است چند روز تا چند هفته ادامه داشته باشد. ادامه حساسیت و آزاردهنده بودند آن بعد از سپری شدن این مدت، بیانگر این است که مداخله درمانی بیشتری مورد نیاز است ...

مهمترین خبرهای علمی و پزشکی


ویدیو مرتبط :
آنونس فیلم کوتاه "فردای فردای فردا"