41 میلیون تن تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفتند


به گزارش ایرنا به نقل از اعلام روز سه شنبه سازمان بیمه سلامت ایران؛ محمدجواد کبیر افزود: اکنون بیش از 50 درصد جمعیت کشور زیر پوشش بیمه سلامت ایران قرار دارند که بیشتر این افراد روستائیان، عشایر و خانواده های محروم در شهرهای زیر 20 هزار تن هستند ؛ ضمن اینکه نزدیک به 7 / 91 درصد جمعیت بیمه شده ،درآمد ماهانه کمتر از 10 میلیون ریال دارند.کبیر گفت: حدود 750 سکونتگاه غیررسمی در طرح بیمه سلامت ایران در کشور شناسائی شدو جمعیت این سکونتگاه ها را که در حاشیه شهرها بسر می برند؛ زیرپوشش بیمه قرار گرفتند.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهارکرد: اکنون 23میلیون روستائی و حدود 4 میلیون و 500 هزار تن در شهرهای زیر 20 هزار جمعیت از خدمات بیمه سلامت ایران بهره مندند و دیگر بیمه شدگان در مناطق حاشیه ای شهرها و محروم کشور قرار دارند.وی افزود: برای سازمان بیمه سلامت ایران، 11هدف راهبردی و 88 هدف عملیاتی کلان تعیین و در سطح استانی 289هدف عملیاتی به تناسب وضعیت و نیازهای درمانی و بیمه ای مشخص شده است.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران یادآور شد: در سال 93 براساس تکلیف قانونی مبتنی بر بند ب ماده 38 برنامه پنجم توسعه، مقرر شد باید همه جمعیت فاقد پوشش بیمه ای کشور زیر چتر حمایتی بیمه سلامت ایران قرار گیرند که براین اساس رئیس جمهوری برای پیاده سازی حقوق شهروندی در قالب پوشش بیمه همگانی دستور ویژه صادر کرد. سازمان بیمه سلامت ایران هم توانست در یک اقدام هماهنگ و همسو با سایر بخش ها، طرح بیمه ای برای محرومان جامعه را با سرعت اجرا کند.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در بخش خدمات بیمه ای و درمان روستائی کشور طی دو سال اخیر گام های خوبی برداشته شده است و اعتبارات بخش بیمه درمانی روستائیان نزدیک به 460 درصد رشد یافت.وی افزود: در سال 93 حدود دو هزار و 50 پزشک به واحدهای درمانی در ارائه خدمت به محرومان جامعه اضافه شد؛ اکنون نیز در مجموع حدود 6 هزار و 700 پزشک در واحدهای ارائه دهنده خدمات درمانی روستایی، عشایری و شهرهای زیر 20 هزار تن مشغول انجام وظیفه اند.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: سال گذشته حدود یک هزار و 900 مرکز درمانی در مناطق روستائی و محروم تعمیر و استانداردسازی شد. حدود یک هزار و 800 مرکز درمانی در این مدت به امکانات مناسب مجهز شد؛ ضمن آنکه در کنار یک هزار و 500 مرکز درمانی، سکونتگاه پزشک مهیا شده است.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان افزود: اقلام داروئی مشمول از 271 قلم در ابتدای طرح به 436 قلم رسید. در بخش خدمات آزمایشگاهی هم 38 مورد خدمات به بیمه شدگان ارائه می شود.کبیر به خدمات دندانپزشکی روستائیان اشاره و اظهارکرد: خدمات دندانپزشکی برای اولین بار از سال 93 در روستاها مورد توجه قرار گرفت که در ابتدای طرح، چهار درصد خدمات در این بخش داشتیم و اکنون به هفت درصد رسیده است.وی افزود: امسال حدود یک هزار و 520 میلیارد ریال بودجه برای خدمات دندانپزشکی به روستائیان کشور اختصاص داده ایم؛ در بخش روستائیان و بیمه همگانی تمام منابع مالی را دولت تامین می کند که بخشی از محل هدفمندی یارانه و بخش دیگر از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.کبیر اظهارکرد: تیرماه امسال برنامه عملیاتی برای خدمات ویژه به قشرهای محروم جامعه به دفاتر سازمان بیمه سلامت ایران در استان ها ابلاغ شد و سال آینده برنامه های شاخصی در این بخش برای محرومان اجرا خواهیم کرد.اجتمام(1)**1776

انتهای پیام /*


ویدیو مرتبط :
آرم استیشن سازمان بیمه سلامت ایران