روزنامه 'ستاره صبح' و


سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات روزنامه‌های ستاره صبح و 90 مجرم شناخته شدند.

علی اکبر کسائیان روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: دادگاه رسیدگی به پرونده سایت خبری تحلیلی شهدای ایران،‌ روزنامه ستاره صبح و روزنامه ورزشی 90 در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. 

وی در ارتباط با سایت خبری تحلیلی شهدای ایران گفت: این سایت به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آراء‌ مجرم شناخته شد،‌ هیات منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آراء متهم را مستحق تخفیف دانست.

کسائیان افزود: روزنامه ستاره صبح به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته شد، ‌ضمنا هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء‌ متهم را مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: روزنامه ورزشی 90 به اتهام نشرمطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر با اکثریت آراء‌ مجرم شناخته شد و هیات منصفه دادگاه مطبوعات با اکثریت آراء‌ متهم را مستحق تخفیف دانست.


ویدیو مرتبط :
#27 چرا به AMP نیاز داریم؟