افرادی که حضرت محمد(ص) در روز قیامت به دیدار آنها می رود


به گزارش حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ ابن قولویه با سند خود، از جابر، از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمودند امیرمؤمنان علی(ع) بیان داشتند: روزی رسول خدا (ص) به دیدار ما آمد، در حالی که امّ ایمن شیر و کره و خرما، برای ما هدیه آورده بود. از آن آوردیم و حضرت از آن میل کرد. سپس برخاست و به گوشه خانه رفت و چند رکعت نماز گزارد. چون آخرین سجده اش فرا رسید، سخت منقلب شده گریست. کسی از ما به سبب هیبت و عظمتشان، چیزی نپرسید ...

مهمترین خبرهای مذهبی


ویدیو مرتبط :
بیانات حضرت محمد (ص) در رابطه با روز قیامت