سقوط هواپیما و مرگ خلبان در یک نمایش هوایی


مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

خلبان که نامش اعلام نشده در هنگام نمایش هوایی با یک خلبان دیگر با هواپیمای تک نفره سبک کنترل هواپیما را از دست داد و به زمین خورد.

مقامات هوایی ایالت جورجیا درحال بررسی علت حادثه هستند.


ویدیو مرتبط :
سقوط هواپیما و کشته شدن دو خلبان در نمایش هوایی