پنج حرکت پلانک با وزنه


انجام حرکت پلانک به قدرتمند کردن عضلات شکم، پاها، باسن و دست‌ها کمک می‌کند. پلانک انوع مختلف دارد. می‌توان این حرکت را با کمک وزنه انجام داد تا تاثیر بیشتری داشته باشد.

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از My fitness pal، می‌توان حرکت پلانک را با وزنه انجام داد. برای انجام پلانک با وزنه، دو وزنه 2.5 کیلوگرمی را در دست‌ها داشته باشید. سعی کنید در سه ست با 12 تکرار هر کدام از این حرکات پلانک را سه بار در هفته‌ انجام دهید.

1. برای انجام پلانک از بغل با وزنه، دست راست را بر روی زمین قرار دهید و وزن بدن را بر روی دست راست بیاندازید. در دست چپ یک وزنه نگه دارید. در این حرکت دستی که وزنه در آن است را پایین بیاورید و دوباره بالا ببرید.

2. در حرکت دیگر در هر دو دست وزنه نگه دارید و هر دو دست را بر روی زمین قرار دهید. سپس پای راست را به سمت بالا ببرید. این حرکت را بر روی هر پا 12 بار انجام دهید.

3. در حالت پلانک قرار بگیرید. یک وزنه در دست راست نگه دارید. دست راست را تا قفسه سینه خم کنید و بالا ببرید و دوباره پایین بیاورید. این حرکت را بر روی هر دو دست انجام دهید.

4. در حالت پلانک قرار بگیرید. یک وزنه در دست راست نگه دارید. دست راست را همراه با وزنه از بغل به سمت بالا ببرید و دوباره پایین بیاورید. این حرکت را با 12 بار تکرار بر روی هر دست انجام دهید.

5. در حالت پلانک از بغل قرار بگیرید. ساعد دست چپ را بر روی زمین قرار دهید. یک وزنه در دست راست نگه دارید. دست راست را خم نگه دارید. آرنج دست را به سمت سقف ببرید و دوباره به سمت زمین بیاورید. وزنه را در کنار گوش نگه دارید. این حرکت را با 12 بار تکرار بر روی هر دست انجام دهید.

انتها‌ی‌ پیا‌م


ویدیو مرتبط :
آموزش حرکت پلانک