بیمه ایران مطالبات 256 بیمه گذار دیگر بیمه توسعه را پرداخت کرد


به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بیمه ایران، بیمه ایران تاکنون با رسیدگی به بیش از 25 هزار فقره پرونده بیمه توسعه، 520 نفر را از زندان آزاد و نزدیک به 4200 میلیارد ریال خسارت به ذینفعان پرونده این شرکت پرداخت کرده است.
به گزارش ایرنا، شورای عالی بیمه، به دنبال ورشکستگی و عدم توان پرداخت تعهدات به بیمه گذاران از سوی شرکت بیمه توسعه، اواخر سال 1393 مسئولیت بازپرداخت مطالبات این شرکت را به بیمه ایران سپرد.
کارشناسان بیمه ایران درهمین ارتباط به بیش از 25 هزار پرونده رسیدگی و مطالبات ذینفعان را پرداخت کرده اند. تاکنون 520 زندانی بیمه های مالی و حوادث راننده بیمه توسعه از زندان رها و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.
بیمه ایران اعلام کرده است به مرورمطالبات بیمه گذاران دیگر این شرکت پرداخت می شود.
اقتصام** 9186** 2023

انتهای پیام /*


ویدیو مرتبط :
بیمه ایران به یکی از تعهدات خود در قبال بیمه توسعه عمل