حکایت/ بازوی حمیت یا قوت تن؟


خراسان/ موری را دیدند به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته، به تعجب گفتند: این مور را ببینید که با این ناتوانی باری به این گرانی چون می کشد؟ مور این سخن بشنید و بخندید و گفت: مردان بار را با نیروی همت و بازوی حمیت کشند نه به قوت تن و ضخامت بدن.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar


ویدیو مرتبط :
بازوی رباتیک جراحی الهام گرفته از بازوی هشت پا