کالسیو استوریکو...فوتبالی که خشن ترین ورزش دنیا است!


ساعت 24:

بازیکن تیم سانتا اسپریتو بیانچی آماده شرکت در فینال مسابقات در فلورانس می شود.

کالسیو استریکو

 

مراسم قبل از شروع فینال که همراه با یک رژه در شهر انجام می شود.

کالسیو استریکو

 

حضار آماده ی شروع مسابقه در میدان سانتا کورسه می شوند.

کالسیو استریکو

 

صحبت های درون گروهی قبل از شروع بازی که مدت زمان آن ۵۰ دقیقه است.

کالسیو استریکو

 

مسابقه با شلیک توپ شروع می شود.

کالسیو استریکو

 

بازیکنان با شروع بازی سعی می کنند به هر روشی که می شود توپ را تصاحب کنند.

کالسیو استریکو

 

یک داور درون زمین و شش کمک او در کناره های زمین بازی را کنترل می کنند. یک سر داور هم به همه آنها نظارت می کند.

کالسیو استریکو

 

بازی در ۵۰ دقیقه و بدون توقف انجام م شود و حتی زخم های جدی هم تعویض ندارد و فقط بازیکنان زخمی می توانند زمین را ترک کنند.

کالسیو استریکو

 

هر گونه تکنیک رزمی مجاز است ولی در آن واحد هر بازیکن می تواند با یک نفر درگیر شود در غیر اینصورت بازیکن خاطی اخراج می شود.

کالسیو استریکو

 

این مسابقات در قرن هفدهم محبوبیت خود را از دست داد ولی دوباره در سال ۱۹۳۰ محبوبیت خود را بدست آورد.

کالسیو استریکو

 

در سال ۱۵۷۴ که هنری سوم پادشاه فرانسه در ونیز بود گفت که این بازی به عنوان یک جنگ خیلی محدود و برای یک بازی خیلی خشن است.

کالسیو استریکو

 

در سال۲۰۰۷ این مسابقات برای یک سال ممنوع اعلام شدند.

کالسیو استریکو

 

مشت به صورت آزاد است ولی لگد به سر نه!

کالسیو استریکو

 

در سال ۱۵۳۰ که فلورانس محاصر بود یک مسابقه برای دعوت به مبارزه ی امپراطوری رم برگزار شد.

کالسیو استریکو

 

جایزه ی تیم برنده یک گونه از گاو است به نام چیانینا که یکی از قدیمی ترین گونه ای گاو است!

کالسیو استریکو


ویدیو مرتبط :
10 ورزش عجیب ، خشن و پر هیجان دنیا HD