بسیج خودباوری و جهاد علمی؛ نیاز امروز کردستان


به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با ضرورت حضور بسیج در عرصه های مختلف می فرمایند؛ "در دوران جنگ، بسیج برای جنگ است، در دوران پشتیبانی برای پشتیبانی، در دوران علم برای تحصیل و تدریس و در دوران سازندگی برای سازندگی است." - این مطلب در ظاهر کوتاه، می تواند به روشنی گویای نوع حرکت و افق پیش روی یک جامعه اسلامی پویا باشد، جامعه ای که در آن بسیج به عنوان موتور محرکه و به جرئت می توان گفت به عنوان یک نیروی مولد وظیفه راهبری و هدایت و جهت دهی را بر عهده دارد ...

مهمترین خبرهای مذهبی


ویدیو مرتبط :
جهاد علمی - جهاد با نفس