نشستی برای تقویت دسترسی به اطلاعات در افغانستان


به گزارش ایرنا،«سیداکرام افضلی» رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در این نشست، تشکیل کمیسیون نظارت و دسترسی به اطلاعات را یک دستاورد خوب برای دولت و مردم افغانستان دانست و گفت که چالش های عمده ای فرا راه این کمیسیون وجود دارد. - وی گفت که از سال 1393 خورشیدی که این قانون توسط رئیس جمهوری اجرایی شد، تاکنون برای این کمیسیون بودجه ای اختصاص نیافته است و نبود بودجه برای نظارت و دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های این کمیسیون است ...

دریافت خبر:

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۱

class = "khf_td_fixed">منبع خبر:طبقه بندی خبر:

مهمترین خبرهای سیاسی


ویدیو مرتبط :
 بهره برداری از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات