هنرپیشه سعودی به دلیل سلفی گرفتن با خانم ها بازداشت شد+عکس


ساعت24-عبدالعزیز الکسار هنرپیشه اهل سعودی که در کویت زندگی می کند.چندروزپیش در یک فروشگاه در عربستان بازداشت شد. وی هنگام ورود به فروشگاه با جمعیت زیادی از زنان و دختران که طرفدار وی بودند مواجه شد که قصد عکس گرفتن از وی راداشتند اما پس از مدتی توسط پلیس شرعی دستگرشد. وی در حال حاضر با ضمانت از زندان آزاد شده و منتظرمحاکمه است.


ویدیو مرتبط :
گرفتن عکس سلفی