افزایش خودکشی به خاطر سقوط قیمت نفت


به گزارش گاردین، سیبل، حالا 26 سال دارد. دبیرستان را نیمه کاره رها کرد و پیش از آنکه بیکار شود، از راه سیم کشی در مخازن نفت 5000 دلار در ماه درآمد داشت. هیچ وقت اجارۀ منزلش دیر نمی شد و به راحتی از پس مخارج بچه برمی آمد. - به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرادید، تا ماه فوریۀ گذشته (بهمن سال پیش) که رییسش او را به مرخصی سه روزه فرستاد. جس خبر نداشت که رییسش در حال آماده کردن مراحل اداری اخراجش است. او چند روز بعد فهمید که به همراه چند نفر دیگر تعدیل شده است ...

مهمترین خبرهای اقتصادی


ویدیو مرتبط :
افزایش قیمت نفت