افزایش ۹.۵ درصدی اجاره‌بها


مرکز آمار ایران از کاهش ۶دهم درصدی (۰.۶ درصدی) میانگین قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش۹.۵ درصدی متوسط مبلغ اجاره به ‌علاوه سه‌ درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به زمستان سال قبل از آن خبر داد.به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز آمار ایران، میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌ های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴ میلیون و ۴۰۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۱۴ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل هفت دهم درصد( ۰.۷ درصد) و نسبت به فصل مشابه سال قبل۶ دهم درصد(۰.۶ درصد) رشد داشته است.همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل قبل از آن ۱۹ ویک دهم درصد(۱۹.۱ درصد) رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲۳ و ۹ دهم درصد( ۲۳.۹ درصد) کاهش داشته است.میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان سال گذشته ۴۱میلیون و ۵۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۷ مترمربع و متوسط عمر بنا ۹ سال بوده که نسبت به فصل قبل از آن ۲ و سه دهم درصد ( ۲.۳ درصد ) افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل شش دهم درصد(۰.۶ درصد ) کاهش داشته است.همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل قبل از آن ۲۴ و هفت دهم درصد( ۲۴.۷ درصد ) افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل هشت و چهار دهم درصد( ۸.۴ درصد) کاهش داشته است.میانگین مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌ های معاملات در شهر تهران ۱۹۸ هزار و ۱۵۳ ریال با میانگین مساحت ۷۵ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل چهار درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۹.۵ درصد، افزایش داشته است.همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران درزمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل قبل از آن هفت و ۹ دهم درصد (۷.۹ درصد) افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹ و چهار دهم درصد(۱۹.۴ درصد) کاهش داشته است.


ویدیو مرتبط :
روایت بانک مرکزی از گرانتر شدن 19 درصدی اجاره مسکن