0.5 تا 1.5 درصد افراد، به یی از انواع اختلالات روانی دچار هستند


حمیدرضا خانکه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره این مرکز تحقیقاتی ، به خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با تاسیس این مرکز تحقیقاتی و با توجه به وجود اطلاعات بسیار گسترده از انواع بیماریهای روانی در مرکز درمانی – آموزشی روانپزشکی رازی، برنامه کشوری بهداشت روان جامعه و بیماریهای روانی تدوین خواهد شد. وی در این ارتباط ، توضیح داد: مطالعات نشان می دهند که 0/5 تا 1/5 درصد هر جامعه ، به یک نوع از اختلالات روانی دچار هستند ...

مهمترین خبرهای علمی و پزشکی


ویدیو مرتبط :
بزرگ ترین اختلالات روانی دیکتاتورهای سرشناس دنیا