زندگی و تفریح لوکس “بچه پولدار”های روسی + تصاویر


پول و ثروت بیش از حد گاهی افراد را به این وا می دارد که بخاطر خودنمایی و جلب توجه از هر طریقی ثروت خود را به نمایش بگذارند اقدامی که در بین بچه پولدار ها تبدیل به یک عادت و سرگرمی شده و خیلی برایشان لذت بخش است.

پیج بچه پولدارها پس از چندی سر از تهران درآورد. عده اییاز دختر و پسر های پولدار تهرانی به تقلید از آنها با ایجاد صفحه ایی در اینستاگرام و قرار دادن تصاویری از وسائل زندگی لوکس خود در آن جنجالی در فضای مجازی به پا کردند.

همان روزها المانیتور در گزارشی به معرفی صفحه بچه پولدارهای تهران پرداخت. گزارشگر المانیتور نوشت: این تصاویر نشان دهنده زندگی پسران و دختران طبقه خاصی در ایران است که می توان آن ها را یک درصدی های ایران نامید و این در شرایطی است که رسانه های غربی پر از کلیشه های عجیب و غریب از زندگی در ایران است. فهرست این کلیشه ها البته بی پایان است.

پس از ایران، صفحات مشابه در دیگر کشورها نیز یکی پس از دیگری سربرآوردند، تصاویری که از بچه پولدارهای ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس منتشر شد نیز مشابه تصاویری بود که از تهران، سر از ایسنتاگرام درمی آورد. در ادامه تصاویری از صفحه بچه پولدارهای روسی را خواهیم که دید که فضای متفاوتی دارد.

بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه ، پولدارها

بچه پولدار ، پولدارها ، زندگی لوکس

بچه پولدار ، زندگی لوکس ، اینستاگرام

بچه پولدار ، اینستاگرام ، بچه پولدار

بچه پولدار ، بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه

بچه پولدار ، بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه

بچه پولدار ، بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه

بچه پولدار ، بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه

بچه پولدار ، بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه

بچه پولدار ، بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه

بچه پولدار ، بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه

بچه پولدار ، بچه پولدار ، بچه پولدار روسیه

زندگی و تفریح لوکس بچه پولدارهای روسی + تصاویر


ویدیو مرتبط :
‫سیگار طلا و پستانک های نیم میلیون تومانی؛ زندگی لوکس به سبک بچه پولدارهای تهرانی‬‎