خبرگان؛ از مجلسی جوان تا محفلی کهن+جدول


به گزارش افکارخبر ، - شاید نخستین برخورد عموم مردم با مجلس خبرگان، یادآور محفلی است که افرادی کهن سال در آن حضور دارند. این برداشت اولیه اینک توسط یکی از اعضای خبرگان نیز مورد تأکید و توصیه قرار گرفته است: «خبرگان جای شیوخ است؛ نه جوان ترها. اگر افراد جوان بخواهند رهبر مملکت را تعیین کنند، برای مردم قابل قبول نیست». این برداشت عامه مردم و توصیه هایی از این دست، تا چه میزان قرین واقعیت است. - دور اول خبرگان - آذر ماه 1361 بود که انتخابات دور اول خبرگانِ رهبری برگزار شد ...

دریافت خبر:

شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۷

class = "khf_td_fixed">منبع خبر:طبقه بندی خبر:

مهمترین خبرهای سیاسی


ویدیو مرتبط :
یازده کشور کهن جوان- رادیو هفت