واکنش هاشمی رفسنجانی به دیدار دخترش با یک زندانی بهایی: فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند


فرقه ضاله بهاییت یک فرقه استعمار ساخته و منحرف است که همیشه باهمین انحراف شناخته شده وما همیشه از این فرقه تبری جسته ومی جوییم.

واکنش هاشمی رفسنجانی به دیدار دخترش با یک زن زندانی بهایی: فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند

در پی انتشار خبر دیدار فائزه هاشمی با یک زن زندانی بهایی که به تازگی آزاد شده است، روزنامه جمهوری اسلامی در گفتگویی با هاشمی رفسنجانی نظر  وی را در این زمینه پرسید.

فائزه هاشمی به دنبال آزادی یکی از زنان بهایی، به دیدار او رفته بود. این زندانی بهایی در زندان با فائزه هاشمی هم بند بود.

 هاشمی رفسنجانی در این باره گفت: فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فرقه ضاله بهاییت یک فرقه استعمار ساخته و منحرف است که همیشه باهمین انحراف شناخته شده وما همیشه از این فرقه تبری جسته ومی جوییم. 


ویدیو مرتبط :
فائزه هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی