قلعه تاریخی چالشتر یکی از مهمترین ظرفیت های شهرکرد به شمار می رود


به گزارش خبرنگار مهر ، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر یک شنبه در نشست برسی مشکلات شهر شهرکرد با اشاره به اینکه قلعه تاریخی چالشتر یکی از مهمترین ظرفیت های شهرکرد به شمار می رود که نقش مهمی در معرفی تاریخ گذشته این منطقه دارد، تاکید کرد: باید زمینه حفظ این قلعه تاریخی بیش از گذشته فراهم شود. - وی اظهار داشت: قلعه تاریخی چلشتر یکی از مهمترین بناهای تاریخی استان و کشور به شمار می رود که باید زمینه حفظ و نگهداری از این قلعه تاریخی فراهم شود ...

مهمترین خبرهای فرهنگی هنری


ویدیو مرتبط :
قلعه چالشتر