صحنه نفس‌گیر خروج دانش‌آموزان از اتوبوس آتش‌گرفته (+فیلم)


در پی این حادثه دانش‌آموزان به مدرسه ابتدایی «اِسکویل موییرنا تروکِر» منتقل شدند و عوامل امدادی نیز به معاینه و درمان کودکانی پرداختند که شوکه شده بودند. البته هم‌اکنون تمام دانش‌آموزان در سلامتی کامل به سر می‌برند.

در پی حریق اتوبوس حامل دانش‌آموزان دبیرستانی، راننده به‌سرعت به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش عصر خبر به نقل از ایلنا، یک دستگاه اتوبوس بین‌شهری حامل دانش‌آموزان دبیرستانی در استرالیا در حین انتقال آنها به اردو خود به خود آتش گرفت.

به گفته مقامات محلی حریق این اتوبوس از ناحیه چپ و بخش موتور آغاز شد و به سرعت دود غلیظی وارد اتوبوس شد.

راننده مصدوم این حادثه گفت که در حال رانندگی بوده که ناگهان با صدای داد و فریاد دانش‌آموزان متوجه دود شدید داخل اتوبوس شده است و همزمان با توقف اتوبوس در آینه خود نیز حجم زیادی دود را مشاهده کرده که از بخش چپ عقب موتور به هوا برخواسته است.

در پی این حادثه دانش‌آموزان به مدرسه ابتدایی «اِسکویل موییرنا تروکِر» منتقل شدند و عوامل امدادی نیز به معاینه و درمان کودکانی پرداختند که شوکه شده بودند. البته هم‌اکنون تمام دانش‌آموزان در سلامتی کامل به سر می‌برند.

هم‌زمان با انجام عملیات اطفای حریق توسط آتش‌نشانان شهرهای «مالو» و «چارلویل»، راننده اتوبوس به بیمارستان منتقل شد.


تیم کارشناسی بررسی علت این حریق را بر عهده گرفته است.


ویدیو مرتبط :
سوار شدن دانش آموزان روی سقف اتوبوس سرویس مدرسه!