تصاویری از افتتاح مقبره هادی نوروزی


مقبره هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس در زادگاهش روستای کپورچال شهرستان بابل آماده روز شنبه در مراسمی افتتاح شد.                        


ویدیو مرتبط :
تصاویری از مقبره حجر ابن عدی قبل از تخریب