سخن خداوند با حضرت موسی(ع) درباره انتخاب دوست


باشگاه خبرنگاران/ رسول اللّه صلى الله علیه و آله: سخن خداوند با موسی: اى موسى! با کسانى که از گناهان مى‌پرهیزند، سخن پاکیزه گوى و با آنان همنشین باش و ایشان را دوستان ایّام غیبت خویش [که درحضور و غیاب یکسان اند] برگزین.

«گزیده تحف العقول، صفحه 72»


ویدیو مرتبط :
ده فرمان خداوند به حضرت موسی(ع)