احساس منفی جوانان نسبت به آینده با اجرای برجام از بین رفته است


به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمدرضا رستمی روز یکشنبه در نشست «جوان، صلح و امنیت» افزود:‌ سه واژه جوان، صلح و امنیت یک نقطه اشتراک مهم دارند و آن نگاه به آینده است.
وی با بیان اینکه در این سه مفهوم، حیات و سرزنده بودن مولفه اصلی است، افزود: ‌بدون صلح، امنیت میسر نیست و آن چیزی که این واژه را به یکدیگر گره زده رو به آینده بودن است.
معاون وزیر ورزش گفت:‌ در مقابل این مفاهیم، جنگ و خشونت وجود دارد که ابزار قدرت نمایی برای برخی جوامع شناخته شود.
رستمی افزود: ‌در هر جامعه ای که خشونت و جنگ آغاز می شود، بیشترین کسانی که به آنها آسیب می رسد، کودکان، نوجوانان و جوانان هستند و ناامیدی، تردید و غم را برای آنها به ارمغان می آورد.

** جوان نقطه افراط گرایی نیست
وی گفت:‌ برخلاف تصوری که وجود دارد مبنی بر اینکه جوان نقطه افراطی گرایی است، جوان انعطاف پذیر است و به احترام متقابل و اعتماد به یکدیگر و مشارکت برای ساختن جامعه ای بهتر اعتقاد دارد.
معاون وزیر ورزش در بخش دیگری سخنان خود تصریح کرد:‌ البته ایجاد توسعه و امنیت، نیازمند ویژگی هایی است که باید جوانان بیاموزند.
رستمی افزود: ‌تعامل موثر و گفت وگو با جامعه یکی از این ویژگی های مهم است.

** علت رجوع جوانان به فضای مجازی وجود آزادی بیان است
وی با بیان اینکه 89 درصد از کاربران فضای مجازی را جوانان تشکیل می دهند، گفت:‌ علت اصلی رجوع جوانان به فضای مجازی این است که امکان گفت وگوی موثر، نقد کردن، آزادی بیان، ورود و خروج از گروه ها وجود دارد و از این روست که جوانان راغب هستند در فضای مجازی حضور یابند.
رستمی، ویژگی جوانان در حل مساله را یکی دیگر از ویژگی های جوانان دانست و افزود: دلیل اینکه جوانان خلاق هستند آن است که راه حل های مشکلات را پیدا می کنند و برای اینکه بتوانند با طرف مقابل تعامل پیدا کنند راهی را پیدا می کنند تا دو طرف احساس برد - برد داشته باشند.
رستمی افزود: جوانان به ریسک های معقول و متعادل تن می دهند که این موضوع سبب بروز صلح می شود.
معاون ساماندهی امور ورزش و جوانان، یکی دیگر از ویژگی و خصلت جوانان را صمیمیت، دوستی، عشق و محبت دانست و گفت:‌ این خصلت دامنه نوع دوستی را بزرگ تر می کند و مشارکت حداکثری جوانان در جوامع سبب بروز صفا و دوستی می شود.
رستمی ادامه داد:‌ معاونت جوانان وزارت ورزش به منظور افزایش مشارکت جوانان در جامعه، فعالیت های زیادی انجام داده از جمله حمایت و توانمندسازی تشکل های مردم نهاد که در حوزه جوانان فعال هستند.
به گفته رستمی، تشکل های مردم نهاد واسط خوبی برای جامعه، حاکمیت، جامعه و جهان هستند تا آن چیزی که برای منافع ملی کشور مطلوب است را مهیا کنند.
معاون وزیر ورزش افزود:‌ همانطور که خشونت به ضرر جوانان است، صلح و امنیت برای آنان مطلوب است، زیرا وجود صلح و امنیت و اشتغال پایدار و در ادامه تامین مسکن و تحصیلات، به امنیت اجتماعی منجر می شود.

** برجام بزرگترین شاهکار مدیریتی دهه گذشته در کشور بود
وی درمورد فعالیت های دولت یازدهم گفت: باید به دولت تبریک گفت که با انتخاب انسان های بسیار هوشمند، جلوی جنگ طلبی برخی جهانیان را گرفت.
رستمی ادامه داد:‌ تیم مذاکره کننده ایران از تمام قدرت عاقله در گفت وگوهای استفاده کرد و جلوی جنگ طلبی را گرفت.
معاون وزیر ورزش گفت: برجام بزرگترین شاهکار مدیریتی دهه گذشته کشور بوده است.
وی ادامه داد:‌ براساس آمار، پیش از به فرجام رسیدن برجام، احساس ناکامی در میان جوانان 2.5 برابر بیشتر از میزانی بود که آنان تاکنون تجربه کرده بودند.
رستمی افزود: ‌همچنین احساس منفی نسبت به آینده بسیار زیاد بود اما اکنون شاهد وجود این احساس منفی در میان افراد جامعه نیستیم.
رستمی گفت:‌ امیداریم جوانان شاهد اثرات اقتصادی برجام باشند.
نشست «جوان، صلح و امنیت» به همت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
اجتمام(3)** 3377 ** 6084 ** 3061 ** 1071

انتهای پیام /*


ویدیو مرتبط :
نقد سریال زمانه بررسی نکات منفی {القاءدیدگاه منفی نسبت به ازدواج موقت}