نکته های طلایی / چه کسانی برای وقت ارزشی قایل نیستند؟


برنا/ *آن هایی که برای وقت ارزشی قایل نیستند، یا وقت را نمی شناسند یا خود را.

* شاید دردآورترین رنج بشر، روزهایی است که به بطالت گذرانده است.

*اگر زمان های از دست رفته را می توانستیم جمع آوری کنیم، انسان دیگری می شدیم.

* همان گونه که ما درباره دیگران فکر می کنیم، ممکن است دیگران هم درباره ما فکر کنند، چه بهتر است که همیشه نیک اندیش باشیم.

* کسی که از ناکامی پند نگیرد، از پیروزی هم پند نخواهد گرفت. برگرفته از کتاب «خوب زندگی کردن یک هنر است»،


ویدیو مرتبط :
چه کسانی قایل به تجسیم هستند؟