زیارت اربعین به وقت شلمچه


دین و اندیشه دین - پیرمرد که کوله ای نسبتا بزرگ را بر دوش دارد، لیوانی چای داغ برمی دارد و می نوشد. - در گوشه ای دیگر خانمی به انتظار ایستاده تا لقمه ای غذای گرم بگیرد. تعدادی از جوانان هم که دوست و هم هیئتی هستند به سمت وضوخانه حرکت می کنند تا برای نماز ظهر و عصر آماده شوند. این در حالی است که تعدادی از زائران اربعین حسینی هم به دلیل ناراحتی جسمانی راه چادر پزشکی را در پیش گرفته اند. اینها بخشی از مناظری است که این روزها در کنار چادرهای شهرداری منطقه6 تهرا ن در مرز شلمچه دیده می شود ...

مهمترین خبرهای مذهبی


ویدیو مرتبط :
مستند زیارت جاده سفرنامه زیارت اربعین استاد رائفی پور