به روزهای خسته کننده زندگی مدام اعتراض نکنیم


جعفر بای، آسیب شناس در گفت وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، اظهار کرد: تمامی افراد گاهی از وقایع تکراری و مشکلات زندگی خود خسته شده و مدام به همه چیز اعتراض می کنند درحالی که باید بدانیم با اعتراض مداوم هیچ کاری درست نمی شود. وی تصریح کرد: در برخی از روزها شاید همه چیزهای دور و اطرافمان برایمان خسته کننده و کسالت بار باشد و موجب شود که ما در مواجه با این شرایط بی طاقت شده و به همه چیز اعتراض کنیم ...

مهمترین خبرهای مذهبی


ویدیو مرتبط :
چرا مدام حس می کنیم مسیر زندگی مان را گم کرده ایم؟