۲۵۰ میلیون به خانواده هادی نوروزی پرداخت شد


با انجام مراحل انحصار وراثت هادی نوروزی، باشگاه پرسپولیس مبلغ ۲۵۰ میلیون به حساب شان واریز کرد. به گزارش فوتبال آنلاین با پیگیری های صورت گرفته مبلغ ۲۵۰ میلیون به وراث هادی نوروزی پرداخت شد و این مبلغ بخشی از قرارداد و عواید حاصل از دیدار پرسپولیس و صبای قم بود.علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه پرسپولیس با توجه به پیگیری های صورت گرفته به بخش حقوقی باشگاه دستور داد موارد مورد نیاز را برطرف کنند و در نهایت نیز این مبلغ به خانواده نوروزی پرداخت شد. بر اساس حساب های بانکی و با توجه به شرایط مندرج در انحصار وراثت برای وراث هادی نوروزی مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان به حساب آنها واریز گردید. در ادامه نیز قرار است باشگاه پرسپولیس در چند مرحله و در مقاطع مختلف پرداختی های مربوط به خانواده نوروزی را انجام دهد.


ویدیو مرتبط :
گفتگوی جذاب با خانواده هادی نوروزی