تفال/ به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم


تفال/ به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینمبیتوته/ تشخیص و پذیرفتن خوب و بد از محتوای غزل، بستگی به وضعیت روحی، عاطفی و باور صاحب فال دارد. در هر صورت در هر غزل حافظ بیتی وجود دارد که صاحب فال آن را مناسب آرزو و نیت خود می یابد و همان را به عنوان وصف الحال و جواب حافظ می پذیرد و به آرامش خاطر دست می یابد.


منبع: بیتوته


ویدیو مرتبط :
غزل 354- به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم