مجید جوزانی “همسر سیما تیرانداز” + عکس


سیما تیرانداز بازیگر 43 ساله ی کشورمان همسر سابق ناصر هاشمی و همسر کنونی مجید جوزانی است و رایان اسم تنها فرزند او می باشد.

سیما تیر انداز و پسرش ، مجید جوزانی ، همسر

سیما تیر انداز و پسرش رایان

ناصر هاشمی ، همسر ، سیما تیرانداز

ناصر هاشمی همسر سابق سیما تیرانداز

مجید جوزانی  ، سیما تیرانداز ، ‌ بازیگر زن

مجید جوزانی

مجید جوزانی و هانیه توسلی ، ‌ بازیگر زن ، پسر سیما تیرانداز

مجید جوزانی همسر سیما تیرانداز


ویدیو مرتبط :
مصاحبه با مسعود جعفری جوزانی و دخترش سحر جعفری جوزانی ب