آموزش تصویری ساخت گلدان های زیبا با قاشق یکبار مصرف


آموزش تصویری ساخت گلدان با وسایل دورریختنی و قاشق های یکبار مصرف

برای ساخت گلدان زیبای پلاستیکی با قاشق های یکبار مصرف به کمی خلاقیت و حوصله نیاز داریم.

وسایل مورد نیاز ساخت گلدان با قاشق یکبار مصرف

قاشق یکبار مصرف   به تعداد لازم

چسب مایع

بطری شیشه ای  یک عدد

ساخت گلدان زیبا ، آموزش ساخت گلدان با وسایل ساده ، آموزش ساخت گلدان های زیبا

روش ساخت گلدان با قاشق یکبار مصرف:

همانند شکل دسته های قاشق یکبار مصرف را بریده و فقط از دهانه قاشق برای ساخت گلدان استفاده می کنیم.

ساخت گلدان  ، آموزش ساخت گلدان های زیبا ، تزیین خانه با وسایل ساده

قاشق ها را به دور بطری شیشه ای با استفاده از چسب مایع نصب می کنیم.بعد از پوشاندن کامل شیشه با قاشق های یکبار مصرف و حالت دادن به قاشق ها مراحل ساخت گلدان پلاستیکی کامل می شود.

آموزش ساخت گلدان ، تزیین خانه با وسایل ساده ، تزیین خانه با وسایل دور ریختنی

 با همین روش می توانید گلدان های زیبایی را بسازید. نمونه هایی را که در ادامه مشاهده می کنید که با قاشق های یکبار مصرف رنگ شده ساخته شده است که ایده بخش شماست.

آموزش ساخت گلدان ، تزیین خانه با وسایل دور ریختنی ، تزیین خانه با وسایل ارزانآموزش ساخت گلدان پلاستیکی - آموزش تصویری ساخت گلدان زیبا - آموزش ساخت گلدان با وسایل دورریختنی و قاشق یکبار مصرفساخت گلدان با وسایل دورریختنی ، تزیین خانه با وسایل ارزان ، آموزش ساخت گلدانآموزش ساخت گلدان پلاستیکی - آموزش تصویری ساخت گلدان زیبا - آموزش ساخت گلدان با وسایل دورریختنی و قاشق یکبار مصرفگلدان با وسایل دورریختنی ، آموزش ساخت گلدان ، آموزش ساخت گلدان با وسایل ساده

آموزش ساخت گلدان پلاستیکی - آموزش تصویری ساخت گلدان زیبا - آموزش ساخت گلدان با وسایل دورریختنی و قاشق یکبار مصرف

آموزش ساخت گلدان ، آموزش ساخت گلدان های زیبا با قاشق یکبار مصرف + تصاویر


ویدیو مرتبط :
ساخت گلدان با قاشق یکبار مصرف