190 میلیارد ریال سهم دولتی از آغاز سال در بورس واگذار شد


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، از این میزان واگذاری 157 میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 33 میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه دو ماده دو این قانون بود.
به گزارش ایرنا به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت ‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.
بنابراین بر اساس قانون بودجه قرار بود پارسال 181 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری ها به خزانه واریز شود که 113 هزار میلیارد ریال آن معادل 70 درصد اهداف محقق شد.
به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی، پارسال نام 120 شرکت در فهرست واگذاری های این سازمان قرار داشت که 30 شرکت آنها واگذار شد.
وی درباره برنامه سازمان خصوصی سازی در سال 1395 گفت: هر شرکتی که تاکنون در فهرست واگذاری های این سازمان بوده اما به فروش نرسیده است، به هیات واگذاری برای عرضه در سال جدید پیشنهاد می شود.
اقتصام**2022**1961

انتهای پیام /*


ویدیو مرتبط :
راه اندازی بورس مسکن به بورس کالا واگذار شد