آموزش بافت پاپوش جدید نوزاد دختر و پسر با دومیل


آموزش بافت پاپوش گزینه ی جدید برای ادامه آموزش بافت لباس های پشمی زمستانی با دومیل است که مدتی پیش به درخواست شما آغاز شده و در ادامه با روش بافت آن آشنا خواهید شد.

آموزش روش بافت پاپوش با دومیل 

به اندازه. ی پهنای کف پا. دانه. سر انداخته شروع. به بافت ابری میکنیم به اندازه ی بلندی کف پاکه شددر یک میل. به اندازه ی بلندی پا دانه سر انداخته بعددانه های بافت ابری. را داخلمیل. کرده. بعد دوباره. به اندازه ی بلندی. پا دانه سر انداخته حالا کل. دانه ها را

چهار رج ساده بافیرج بعد رج عوض بشهوبه جای مثلا از رو اززیر بباف سه رج بافتهجها ر دفعه این کار تکراربشه

پاپوش نوزادی دخترانه و پسرانه ، آموزش بافت پاپوش دخترانه ، اموزش بافت پاپوش زیبا

آموزش پاپوش نوزادی دخترانه و پسرانه برای زمستان

حالا وقت مدل انداختن هست 

تعداد دانه ها تقسیم بر پنج مدل روی قسمت سوم. انجام میشه-یعنی همون بافت. اولیه –از اول رج بافته دانه ی اخر قسمت سوم را با دانه ی اول قسمت. چهارم. یکی. کرده تا آخر رج نمیرویم. دوباره برمیگردیم. دانه های قسمت. سوم. را بافته دوباره. دانه ی آخر را دانه ی اول قسمت. دوم یکی کرده این کار را آنقدر انجام. میدهیم. تا فقط یک سوم. دانه عا از هر طرف داخل میل داشته. باشیم بعد. دوباره کل دانه ها را با هم چند رج یا ده سانت کشباف بافته و کور کرده

آموزش بافت پاپوش ، آموزش بافت پاپوش جدید زمستانی نوزاد دختر و پسر


ویدیو مرتبط :
آموزش بافت پاپوش