شوهرم را جلوی چشمم با مخوف ترین ابزار شکنجه کردند


به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس ، بانو فاطمه اسماعیل نظری و همسر ارجمندش، از مبارزان دوران ستمشاهی به شمار می روند.آنها هنگامی به شکنجه گاه کمیته مشترک گسیل شدند، که آزارهای جسمی و روحی ساواک در اوج بود و او و همسرش، سخت ترین آنها را تجربه کردند.درگفت وشنود پیش روی، روایت این آزمون دشوار را اززبان ایشان شنیده ایم. - *سرکار عالی فعالیت های جدی مبارزاتی خود را ازچه دوره ای و چگونه آغاز کردید؟ - شانزده سال داشتم که ازدواج کردم ...

دریافت خبر:

چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۳

class = "khf_td_fixed">منبع خبر:طبقه بندی خبر:

مهمترین خبرهای مذهبی


ویدیو مرتبط :
slender man 8 pages این چه وظعشه یهویی میاد جلوی چشمم