علمی


2 دقیقه پیش

چگونه بهترین روشویی را انتخاب کنیم ؟

چگونه بهترین روشویی را انتخاب کنیم ؟ در ابتدا توضیح کوتاهی راجع به روشویی می دهیم و در ادامه به نکات مهمی می پردازیم . روشویی لگنی است از جنسی مانند سرامیک یا فلز که شیر ...
2 دقیقه پیش

آشپزخانه صنعتی

برای طراحی صحیح و درست یک آشپزخانه صنعتی ، در نظر گرفتن اصول زیر امری حیاتی و مهم است که این اصول بسته به نوع کار و استراتژی کارفرما و محل اجرا، از اولویت های مختلفی  برخوردار ...

هراس از بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در باز پس‌گیری موصل


به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از دیلی تلگراف، گروه‌ تروریستی داعش در حال آماده‌ سازی خویش در شهر موصل است تا خود را برای نبرد نهایی در این شهر آماده‌ کند و این بیم نیز وجود دارد که‌ همزمان با حمله‌ گسترده‌ همپیمانان برای آزادسازی شهر موصل، این گروه‌ تروریستی از سلاح های شیمیایی سود جوید.

دیلی تلگراف در ادامه‌ اشاره‌ می کند که‌ اعضای گروه‌ تروریستی داعش تحرکات وسیعی را در چند روز گذشته‌ در سطح شهر موصل انجام داده و خود را برای نبرد نهایی موصل آماده‌ می کند.

این روزنامه‌ انگلیسی به‌ نقل از یکی از فرماندهان نظامی همپیمانان اعلام کرد: گروه‌ تروریستی داعش چندین مرتبه‌ از سلاح شیمیایی و گاز خردل بر ضد پیشمرگان کرد و نیروهای عراقی استفاده‌ نموده‌ و نشان داده‌ است که‌ واهمه ای از آن بکارگیری آن ندارد. به‌ ویژه‌، در این مدت از آن به‌ کرات استفاده‌ کرده‌ است.

این فرمانده‌ نظامی در ادامه‌ افزود: این امر بسیار محتمل است که‌ داعش در نبرد نهایی برای بازپس گیری شهر موصل، به‌ منظور کند کردن پیشروی نیروهای عراقی از سلاح های شیمیایی بهره‌ جوید.


ویدیو مرتبط :
سلاح شیمیایی